Er zijn veel dingen waarover we geen zeggenschap hebben en waarvoor we niet verantwoordelijk zijn. Maar we zijn wel verantwoordelijk voor hoe we op situaties reageren. 1

En hoe je op situaties reageert en kunt reageren heb je zelf in de hand. De Ronde Stad geeft je handvatten om op een effectieve manier te communiceren en reageren in verschillende situaties. We gebruiken hiervoor de Stad van Axen. Een metafoor, beschreven door F. Cuvelier, van een Middeleeuwse stad, met zes verschillende wijken die elk staan voor een andere stijl van communiceren. Elke wijk heeft zijn eigen axendier met de kwaliteiten en de valkuilen van de wijk. In het midden van de Stad ligt het lege, vredige plein dat je over kunt steken naar een andere wijk om zo bewust ander gedrag in te zetten.

Met training of coaching van De Ronde Stad leer je de Stad en haar wijken kennen. Je leert om gebruik te maken van het plein en bewust ander gedrag in te zetten in een voor jou lastige situatie. Als team of als individu kom je te weten waar de krachten liggen, waar de valkuilen zitten en wat je kunt inzetten om jezelf te verbeteren en effectiever te communiceren. Een metafoor biedt veiligheid om moeilijke zaken binnen een team bespreekbaar te maken.

Bij de Ronde Stad heb je te maken met twee verschillende trainers elk met haar eigen expertise. De een is psycholoog en de ander is sociaal agoog en beiden al jaren werkzaam als communicatietrainer en coach. Omdat we elkaar goed aanvullen en aanvoelen geven we de meeste trainingen samen.

1 S. Patton-Thoele